UAVO VLOS – Unmanned Aerial Vehicle Operator, Visual Line of Sight – szkolenie zawodowe do lotów w zasięgu wzroku

Uprawnienie będzie ważne w całej EU po wejściu wspólnotowych przepisów dla bezzałogowych statków powietrznych od 1 stycznia 2021 roku.

Uprawnienie podstawowe. Szkolenie lotnicze dla kandydata na pilota bezzałogowego statku powietrznego w operacjach w zasięgu wzroku VLOS do lotów innych niż sportowe i rekreacyjne.

Nasze programy szkoleniowe oparliśmy na wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, doświadczeniu i wieloletniej praktyce zdobytych podczas pracy z systemami bezzałogowymi. Dbamy aby każda szkoląca się osoba mogła, w sposób komfortowy i dopasowany do potrzeb opanować cały program ponieważ podchodzimy indywidualne, rzetelne i elastycznie do każdego naszego kursanta. Od 19 lat otrzymujemy zaufanie klientów w różnych dziedzinach pracy dydaktycznej.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik będzie:

 • potrafił bezpiecznie wykonywać i planować loty BSP w zasięgu wzroku
 • potrafił czytać mapy lotnicze niezbędne w bezpiecznym planowaniu lotu BSP
 • znał zasady wykonywania lotów w każdym miejscu przestrzeni powietrznej
 • znał procedury i dokumenty niezbędne do wykonania lotów w miejscach ich wymagających
 • znał prawo lotnicze w zakresie lotów i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
 • znał zasady eksploatacji i budowę BSP

Czas trwania

3 – 4 dni lub indywidualnie uzgodniony harmonogram

Kategorie bezzałogowego statku powietrznego

 • wszystkie bezzałogowe statki powietrzne – oznaczenie: UAV.
 • wielowirnikowiec bezzałogowy: UAV(MR)
 • samolot bezzałogowy: UAV(A)
 • śmigłowiec bezzałogowy: UAV(H)
 • sterowiec bezzałogowy: UAV(AS)
 • masa startowa MTOM < 5 kg
 • masa startowa MTOM < 25 kg

Tryb szkolenia

 • online – wideo konferencja (rekomendowane)
 • stacjonarnie / grupowo
 • indywidualnie

Miejsce i organizacja szkolenia

 • online – wideo konferencja (rekomendowane)
 • sala szkoleniowa w ośrodku w Warszawie (bez organizacji posiłku)
 • sala szkoleniowa klimatycznym hotelu Stalowa 52 (możliwość pełnego cateringu)
 • dowolne miejsce uzgodnione z zamawiającym oraz szkolenie zamknięte – gdzie terminy, koszt uczestnictwa oraz program są uzgadniane indywidualnie z kandydatem
 • egzamin teoretyczny ONLINE bezpośrednio po szkoleniu/umówiony termin
 • zajęcia na symulatorze lotu – czas bez ograniczeń, symulator wypożyczamy do użytku w domu kandydata (kaucja)
 • praktyka i egzamin praktyczny – lokalizacje w zakładce Lotniska/Lądowiska lub dowolnie umówione miejsce spełniające warunki do nauki/egzaminu/latania

Wymagania wstępne

 • ukończony 13 rok życia (zalecane 16 lat)
 • zdolność do czynności cywilno prawnych

Wstępny/proponowany harmonogram (dokładny harmonogram ustalany jest na pierwszych zajęciach)

 • 1 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • 2 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • 3 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • Lub inne, ustalone z uczestnikami

……………………………………………………………………………………………………………

Program szkolenia

Część teoretyczna szkolenia:

 1. Podstawy prawa lotniczego
 2. Człowiek jako pilot i operator UAV
 3. Zasady wykonywania lotów
 4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
 5. Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii

Część praktyczna szkolenia VLOS:

 1. Zajęcia na symulatorze lotu – czas bez ograniczeń, symulator wypożyczamy do użytku w domu kandydata
 2. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
 3. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
 4. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 5. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych

Cena obejmuje

 • Materiały szkoleniowe
 • Kompleksową pomoc instruktorów
 • Konsultacje dodatkowe i pomoc w czasie szkolenia
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny
 • Konsultacje i pomoc po szkolenia
 • Certyfikat ukończenia kursu / dokument do wydania Świadectwa Kwalifikacji UAVO VLOS
 • Za egzamin zdawany w naszym ośrodku nie pobieramy dodatkowych opłat
 • Cena nie obejmuje opłat do Urzędu Lotnictwa Cywilnego; dla UAVO VLOS 5 kg – 46 PLN, dla UAVO VLOS 25 kg – 216 PLN oraz badań lotniczo lekarskich

Cena szkolenia

…………………………………………………………………………………………..

Certyfikat po szkoleniu

Certyfikat ukończenia kursu / wniosek o wydanie Świadectwa Kwalifikacji UAVO Urzędu Lotnictwa Cywilnego

………………………………………………………………………………………………………………….

cena, kurs na operatora drona, kurs operatora drona, licencja na drona cena, uavo, kurs latania dronem, licencja dron, operator drona, szkolenie na drona, prawo jazdy na drona, świadectwo kwalifikacji dron, vlos cena, ile kosztuje licencja na drona, kurs vlos, operator drona kurs, pozwolenie na drona, prawo jazdy na drona, świadectwo kwalifikacji uavo, tanie szkolenie uavo ponieważ mamy niskie koszty, dobrze szkolimy ponieważ mamy doświadczenie, wysoka zdawalność ponieważ dobrze szkolimy, kurs indywidualny, kurs na drony online, egzamin online