Usługi archeologiczne bezinwazyjne i klasyczne. Posiadamy bardzo dobre urządzenia do badań bezinwazyjnych, oraz doświadczoną kadrę. Usługi aerofotograficzne wykonują licencjonowani piloci., posługujący się dronami z kamerami dostosowanymi do potrzeb. Wykonujemy zlecone prace szybko, dokładnie i niedrogo. Bez niepotrzebnego przekopywania terenu z rozpoznaniem, czy jest to stanowisko archeologiczne. Zaoszczędzi to znacznie czas i pieniądze inwestora.

Zakres:

  1. Aerofotografia – zdjęcia klasyczne, izometryczne, ortofotograficzne   do dokumentacji wykonane w technologii 2D i 3D.
  2. Badania geofizyczne – rozpoznawanie terenów metodami bezinwazyjnymi z wynikami zapisanymi w technologii 2D i 3D.
  3. Uzyskane wyniki bezinwazyjnych badań archeologicznych na wskazanym terenie ułatwią podjęcie decyzji przez konserwatora zabytków.
  4. Archeologiczne badania wykopaliskowe przy zastosowaniu klasycznych metod.
  5. Możliwy nadzór archeologiczny w czasie realizacji inwestycji.
  6. Opracowanie wyników badań i ich publikacja.
  7. Dokumentacja fotograficzna.
  8. Kwerenda archiwalna.

        Po zapoznaniu się ze specyfiką i planem wykonania usługi przedstawimy ofertę wraz wyceną.

       Należy zwrócić uwagę na to, że obowiązuje w Polsce Ustawa o Ochronie Zabytków . Mówi ona, iż wykorzystywanie firm innych niż archeologiczne do np. badań bezinwazyjnych jest niezgodne z posiadaną wiedzą i powoduje niszczenie zabytków, a „ kto niszczy stanowiska archeologiczne ten płaci”. Ten zapis potwierdzony jest przez Konwencję Maltańską ratyfikowaną przez Polski Rząd. W Naszej Firmie wszystkie prace wykonują czynni archeolodzy, z doświadczeniem w archeologii geofizycznej i pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

 

„Revelare” Usługi Archeologiczne i Aerofotograficzne

00-116 Warszawa ul. Świętokrzyska 30/63

e-mail: rikm@interia.pl    Tel. (+48) 507 372 507

 

Close Menu