czas trwania 44 h/6 dni

Program:

  • Omówienie elementów UAV, zasad wyposażania i zasad lotów BVLOS (7 h – wg skróconej prezentacji technicznej do szkolenia VLOS + zaawansowane elementy do lotów autonomicznych BVLOS)
  • Omówienie koniecznego wyposażenia warsztatowego
  • Zajęcia praktyczne warsztatowe – budowa UAV oraz stacji naziemnej (wykonywane na sprzęcie OSL typu F450/550 lub na sprzęcie ucznia)
  • Wykorzystanie stacji naziemnej – planowanie lotu oraz symulacje
  • Próby statyczne, próby w locie, oblot
  • Testy w locie
  • Omówienie i podsumowanie zajęć praktycznych, indywidualna ocena uczestników przez instruktora/instruktorów prowadzących do certyfikatu (zaliczone/niezaliczone/konieczne dodatkowe zajęcia)
  • Zakończenie szkolenia
  • Egzamin teoretyczny

Szkolenie kończy się certyfikatem ukończenia szkolenia z zakresu budowy bezzałogowych statków powietrznych (wirnikowiec lub płatowiec) do lotów autonomicznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku BVLOS

Close Menu