czas trwania 21 godzin / 3 dni

  • wykłady,
  • zajęcia warsztatowe
  • praktyka w locie

Rekomendowane wymagania:
wykształcenie minimum zawodowe o profilu technicznym lub podstawowa wiedza techniczna z zakresu elektroniki, techniki, statków powietrznych, rekomendowane uprawnienia UAVO VLOS

Program:

  • Omówienie elementów UAV, zasad wyposażania i zasad lotów VLOS
  • Omówienie koniecznego wyposażenia warsztatowego
  • Zajęcia praktyczne (wykonywane na sprzęcie OSL typu F450/550 lub na sprzęcie ucznia)
  • Próby statyczne, próby w locie, oblot UAV
  • Omówienie i podsumowanie zajęć praktycznych, indywidualna ocena uczestników przez instruktora/instruktorów prowadzących do certyfikatu (zaliczone/niezaliczone/konieczne dodatkowe zajęcia)
  • Zakończenie szkolenia
  • Egzamin teoretyczny

Szkolenie kończy się certyfikatem ukończenia szkolenia z zakresu budowy bezzałogowych statków powietrznych (wirnikowiec lub płatowiec) do lotów wykonywanych w zasięgu wzroku VLOS

Close Menu