Warsztaty są przeznaczone dla osób chcących zbudować własnego UAV/ROV korzystając z naszych pracowni, narzędzi oraz instruktorów

  • udostępnienie pracowni wraz z kompletnym wyposażeniem niezbędnym do zbudowania wielowirnikowca na podstawie własnych lub naszych podzespołów
  • wszystkie narzędzia
  • drobne materiały konstrukcyjne
  • doradztwo w zakresie zakupu niezbędnych części, wyposażenia, elementów
  • opiekę, pomoc i nadzór w budowie
  • pomoc w konfiguracji, ustawieniu oraz w oblocie gotowego UAV

czas zajęć – 8h / dziennie