Szkolenia Akademii Techniki, Budowy i Eksploatacji Bezzałogowych Statków Powietrznych skierowane są do osób chcących zdobyć nowy, perspektywiczny zawód lub podnieść kwalifikacje zawodowe. Polska jest jednym z liderów projektowania i przemysłu bezzałogowych statków powietrznych na świecie, wzrost tego rynku sięga kilkuset procent rocznie.

  1. Szkolenie w Akademii podzielone są na 4 poziomy:
    1. Poziom 1 – Bezzałogowe statki powietrzne do lotów VLOS (wirnikowce i płatowce), 21 godzin/3 dni
    2. Poziom 2 – Bezzałogowe statki powietrzne do lotów VLOS wyposażony w system transmisji obrazu FPV/kamery (wirnikowce i płatowce), 28 godzin/4 dni
    3. Poziom 3 – Bezzałogowe statki powietrzne do lotów autonomicznych BVLOS (wirnikowce i płatowce), 44 godziny/6 dni
    4. Warsztaty budowy UAV/RPAS – warsztaty przeznaczone są dla osób potrzebujących pomocy oraz zaplecza warsztatowego w budowie własnego UAV/RPAS.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy od podstaw lub udoskonalenie wiedzy z zakresu techniki i budowy cywilnych UAV/RPAS na poziomie opisanym w programach.

Szkolenia prowadzone są przez Ośrodek Szkolenia Lotniczego Invest Mazury, wpisanego do:

oraz kończą się wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.

Zajęcia “Akademii” prowadzone w naszym Ośrodku Szkolenia Lotniczego mogą być finansowane indywidualnie lub ze środków zewnętrznych w ramach najróżniejszych programów.

 

Szkolenia prowadzone są stacjonarnie, w formie zajęć wykładowych, warsztatowych oraz praktyki.

Szkolenia odbywają sie w Warszawie oraz na lotnisku EPKE Kętrzyn/Wilamowo. w godzinach 10 – 18

Szkolenia są prowadzone w grupie nie większej niż 4 osoby. W ramach warsztatów zapewniamy wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, narzędzia i opiekę osoby z doświadczeniem w składaniu UAV/RPAS i elektronice sterującej.

Close Menu