Od 18 sierpnia br., loty bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeniach kontrolowanych CTR możliwe są wyłącznie po:

  • zapewnieniu dwustronnej łączności radiowej – wymagana wiedza oraz świadectwo operatora radiotelefonisty
  • złożeniu planu lotu
  • w przypadku niektórych CTR (EPWA) dodatkowo posiadania transponderaradio1

Aby umożliwić wszystkim pilotom UAV spełnienie powyższych wymagań zapraszamy na szkolenia uzupełniające wiedzę.

Ramowy program szkolenia:

  • omówienie zmian w zasadach wykonywania lotów zgodnie z przepisami ruchu lotniczego SERA
  • Świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej – uprawniające do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych uprawniające do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych w stacjach lotniskowych oraz na stanowisku operacyjnym w ośrodkach kontroli ruchu lotniczego. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz nabyciu praktyki w Ośrodku Szkolenia Lotniczego umożliwiającego przystąpienie do egzaminu Państwowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Źródło i informacje o egzaminach
  • Do świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty wymagana jest praktyka w locie a wiec nie ma możliwości wydania takiego świadectwa operatorowi UAV bez nalotu samolotem.
  • Plan lotu – omówienie, zasady, druki i symbole oraz ćwiczenia praktyczne
  • Transpondery dla UAV – wymagania, możliwości

Zajęcia teoretyczne obejmują 10 h wykładów, zajęcia praktyczne obejmują 10 h (bezwzględnie wymagane) prowadzenia korespondencji radiowej w warunkach pracy lotniska i aktywnej strefy ATZ – nie są to „ćwiczenia” a rzeczywiste prowadzenie korespondencji w rzeczywistych warunkach pracy lotniska.

Termin – sprawdź kalendarz, zapisy poprzez formularz

Szczegóły: info@aspoland.com

https://www.uke.gov.pl/swiadectwa-lotnicze-4402