Szkolenie lotnicze na samolocie ultralekkim rozpoczynamy od szkolenia teoretycznego.
Teoretyczny kurs obejmuje 65 godzin wykładów z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze
 • Człowiek – możliwości, ograniczenia
 • Meteorologia
 • Łączność
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Zasady lotu
 • Bezpieczeństwo lotów
 • Obsługa statku powietrznego i wyposażenia

Po ukończeniu kursu teoretycznego uczeń-pilot przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego dopuszcza go do szkolenia praktycznego. Szkolenie praktyczne można rozpocząć po ukończeniu 16 roku życia za uwierzytelnionym zezwoleniem rodziców lub prawnych opiekunów. Przed pierwszym lotem szkolnym należy wykonać badania lotniczo-lekarskie, które są warunkiem koniecznym do szkolenia praktycznego.

Szkolenie praktyczne na samolocie ultralekkim do świadectwa kwalifikacji UACP:

Szkolenie obejmuje 22 godziny lotu z instruktorem oraz 6 godzin lotu samodzielnego po kręgu nadlotniskowym i po trasach:

 • Lot zapoznawczy
 • Nauka podstawowych elementów lotu (lot po prostej, wykonywanie zakrętów)
 • Loty szkoleniowe po kręgu
 • Poprawianie błędów przy starcie i lądowaniu
 • Przeciągnięcie, wyprowadzanie z nienormalnych położeń
 • Sytuacje awaryjne
 • Loty egzaminacyjne przed samodzielnym wylotem
 • Loty samodzielne po kręgu
 • Loty doskonalące po kręgu i do strefy

Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia teoretycznego i praktycznego w ośrodku upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego potwierdzającego nabyte umiejętności. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji pilota samolotów o maksymalnej masie do startu 495 kg .