Kandydat do uzyskania uprawnień INS w ramach UAVO musi posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniami BVLOS, co najmniej 60 godzin nalotu poza zasięgiem wzroku, mieć ukończone 18 lat i posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie co najmniej 4 klasy.

Szkolenie teoretyczne musi trwać co najmniej 25 godzin zegarowych, być prowadzone metodą stacjonarną i zagwarantować osobie ubiegającej się certyfikat UAVO wiedzę z zakresu:

 • psychologia
 • pedagogika
 • prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów
 • metodyka szkolenia
 • organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi
 • łączność radiowa
 • zasady lotu
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • człowiek, możliwości, ograniczenia
 • szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa latania
 • prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów
 • metodyka szkolenia
 • organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi
 • łączność radiowa
 • zasady lotu
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • człowiek, możliwości, ograniczenia
 • szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa latania

Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS może być rozpoczęte po ukończeniu szkolenia teoretycznego i obejmuje co najmniej 4 godziny ćwiczeń w ramach szkolenia naziemnego oraz co najmniej 8 godzin lotów metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu

Close Menu