Cennik Akademii i Warsztatów

Kalendarz szkoleń

Cennik szkoleń

Formularz zapisu

Organizacja szkoleń:

 • online – najwygodniejsza forma szkolenia
 • stacjonarnie – wykłady i zajęcia teoretyczne w sali szkoleniowej w Warszawie lub dowolnej innej uzgodnionej lokalizacji
 • indywidualnie – organizacja uzgadniana z kursantem/kursantami
 • weekendowo
 • szkolenie praktyczne – zawsze indywidualnie, miejsce i czas uzgadniane z kursantem

Nauczymy Cię:

 • Bezpiecznie pilotować RPAS/UAV w lotach BVLOS
 • Przepisów i zasad dotyczących użytkowania RPAS/UAV w lotach BVLOS
 • Zasad obsługi RPAS/UAV wyposażonych w autonomie do lotów BVLOS
 • Budowy, składania i konfiguracji RPAS/UAV podczas dodatkowych warsztatów

Przygotujemy Cię do:

 • Egzaminu państwowego praktycznego na świadectwo UAVO BVLOS w dowolnej kategorii wagowej RPAS/UAV
 • Egzaminu państwowego teoretycznego na świadectwo UAVO BVLOS
 • Wypożyczymy Ci drona na egzamin w kategorii wagowej do 25 kg jeśli nie masz swojego tak dużego, dzięki temu zdobędziesz uprawnienia do pilotowania RPAS/UAV o masie do 25 kg

Egzamin przeprowadzamy w Warszawie lub na terenie lotniska EPKE

Szkoląc się w Ośrodku Szkolenia Lotniczego nie musisz posiadać ubezpieczenia OC – obejmiemy cie ubezpieczeniem grupowym – oszczędzisz ok 230 PLN.

Na lotnisku posiadamy również certyfikowany przez ULC gabinet lekarski w którym można otrzymać orzeczenie lekarskie.

Zakres szkolenia do świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego UAVO BVLOS

Szkolenie teoretyczne – minimum 25 h:

 • prawo lotnicze
 • meteorologia
 • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
 • nawigacja w lotach bezzałogowych
 • nawigacja wzrokowa i telemetryczna FPV
 • telemetria i interpretacja wskazań OSD
 • procedury operacyjne
 • modułowa budowa układów elektronicznych – możliwości i ograniczenia
 • możliwości urządzeń sterujących ­ ukształtowanie terenu, zakłócenia
 • osiągi i planowanie lotu
 • wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
 • zasady wykonywania lotów
 • bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne
 • Łączność

Szkolenie praktyczne – minimum 15h:

 • korespondencja radiowa
 • konfiguracja bezzałogowego statku powietrznego
 • budowa i elementy składowe, konfiguracja stacji naziemnej
 • szkolenie na symulatorach
 • planowanie misji, ocena zagrożeń
 • obliczenia zasięgu misji dla różnych warunków meteo
 • przygotowanie bezzałogowego statku powietrznego do lotu
 • ocena warunków meteorologicznych
 • sprawdzenie układów statku powietrznego
 • Listy startowe
 • łaczność radiowa w ćwiczeniach między wieżą i sytuacje awaryjne
 • planowanie misji , ćwiczenia z uwzględnieniem przeszkód i warunków meteo
 • nauka lotu poziomego i manewrowania statkiem powietrznym – z widocznością z przejściem do lotu bez widoczności
 • nauka nawigacji wzrokowej FPV oraz na podstawie odczytów z OSD
 • nauka startów – z widocznością i bez widoczności
 • nauka lądowań – z widocznością i bez widoczności
 • nauka celności lądowania – z widocznością i bez widoczności
 • procedury awaryjne
 • loty BVLOS po wyznaczonej trasie

Szkolenie praktyczne odbywa się na naszych statkach powietrznych w kategorii od 2 do 25 kg MTOM.

Loty realizowane są tylko w ATZ Lotniska EPKE lub w specjalnie wyznaczonych strefach.

Szkolenie praktyczne prowadzone jest przy odpowiednich warunkach meteo: opad – brak, wiatr – max 6 m/s, akceptowalna temperatura powietrza.

Świadectwo kwalifikacji UAVO

ang. Unmanned Aerial Vehicle Operator – dokument uprawniający do wykorzystania komercyjnego bezzałogowych statków powietrznych czyli fotografia i nagrania wideo z powietrza, fotogrametria, mapowanie terenu, pomiary wykonywane z pokładu RPAS/UAV czy wszelkiego rodzaju monitoring obiektów z powietrza oraz inne operacje lotnicze o charakterze komercyjnym.

Podstawa prawna:

art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.), natomiast szczegółowe zasady uzyskiwania opisywanego dokumentu zawarto w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664).

Ważne informacje

 • Każdy pilotujący bezzałogowe statki powietrzne, rekreacyjnie lub komercyjnie, w świetle przepisów powinien posiadać polisę OC.Obowiązek ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne powstaje w dniu rozpoczęcia lotu, wykonywanego w całości lub części w polskiej przestrzeni powietrznej.
 • Wykonywanie czynności lotniczych bez ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku.
 • Wykonywanie lotu przy użyciu statku powietrznego, który narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego w szczególności w przestrzeni kontrolowanej oraz nadzorowanej lotnisk – podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat
 • Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8