Uprawnienie podstawowe. Szkolenie lotnicze UAVO BVLOS dla kandydata na pilota bezzałogowego statku powietrznego w operacjach poza zasięgiem wzroku BVLOS.

Nasze programy szkoleniowe oparliśmy na wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, doświadczeniu i wieloletniej praktyce zdobytych podczas pracy z systemami bezzałogowymi. Dbamy o to żeby każda szkoląca się osoba miała możliwość, w sposób komfortowy i dopasowany do potrzeb opanować dokładnie cały program ponieważ podchodzimy indywidualne, rzetelne i elastycznie do każdego naszego kursanta. Od 19 lat otrzymujemy zaufanie klientów w różnych dziedzinach pracy dydaktycznej.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik będzie:

 • potrafił bezpiecznie wykonywać i planować loty BSP w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku
 • potrafił czytać mapy lotnicze niezbędne w bezpiecznym planowaniu lotu BSP
 • potrafi czytać komunikaty NOTAM
 • potrafi czytać mapy pogodowe oraz komunikaty METAR, TAF
 • znał zasady wykonywania lotów w każdym miejscu przestrzeni powietrznej
 • znał procedury i dokumenty niezbędne do wykonania lotów w miejscach ich wymagających
 • znał prawo lotnicze w zakresie lotów i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
 • znał zasady eksploatacji i budowę BSP

Czas trwania

5 – 6 dni

Miejsce i organizacja szkolenia

 • zajęcia online – wideo konferencja (rekomendowane)
 • sala szkoleniowa w ośrodku w Warszawie (bez organizacji posiłku)
 • sala szkoleniowa klimatycznym hotelu Stalowa 52 (możliwość pełnego cateringu)
 • dowolne miejsce uzgodnione z zamawiającym oraz szkolenie zamknięte – gdzie terminy, koszt uczestnictwa oraz program są uzgadniane indywidualnie z kandydatem
 • egzamin teoretyczny ONLINE bezpośrednio po szkoleniu
 • zajęcia na symulatorze lotu – czas bez ograniczeń, symulator wypożyczamy do użytku w domu kandydata
 • praktyka i egzamin praktyczny – lokalizacje w zakładce Lotniska/Lądowiska lub dowolnie umówione miejsce spełniające warunki do nauki/egzaminu/latania

Wymagania wstępne

 • ukończony 13 rok życia (zalecane 16 lat)
 • zdolność do czynności cywilno prawnych

Wstępny harmonogram (dokładny harmonogram ustalany jest na pierwszych zajęciach)

 • 1 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • 2 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • 3 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • 4 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • 5 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • 6 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • Lub inne, ustalone z uczestnikami

……………………………………………………………………………………………..

Program szkolenia

Część teoretyczna szkolenia BVLOS:

 1. Prawo lotnicze
 2. Meteorologia
 3. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
 4. Nawigacja w lotach bezzałogowych
 5. Procedury operacyjne osiągi i planowanie lotu
 6. Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
 7. Zasady wykonywania lotów
 8. Bezpieczeństwo lotów
 9. Sytuacje i procedury awaryjne

Część praktyczna szkolenia BVLOS:

 1. Zajęcia na symulatorze lotu – czas bez ograniczeń, symulator wypożyczamy do użytku w domu kandydata
 2. Przygotowanie do lotu – Przedstartowa kontrola urządzeń i systemów bezzałogowego statku powietrznego
 3. Obsługa naziemna – Przygotowanie układu napędowego i systemu zasilania
 4. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
 5. Nauka i zajęcia praktyczne związane z wykonywaniem podstawowych czynności lotniczych
 6. Wykonywanie lotów bez widoczności, jedynie w oparciu o wskazania przyrządów
 7. Planowanie misji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
 8. Sytuacje niebezpieczne – ćwiczenia praktyczne

Cena obejmuje

 • Materiały szkoleniowe
 • Kompleksową pomoc instruktorów
 • Konsultacje dodatkowe i pomoc w czasie szkolenia
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny
 • Konsultacje i pomoc po szkolenia
 • Certyfikat ukończenia kursu UAVO BVLOS
 • Za egzamin zdawany w naszym ośrodku nie pobieramy dodatkowych opłat
 • Cena nie obejmuje opłat do Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla UAVO BVLOS
 • Cena nie obejmuje badań lekarskich koniecznych dla szkoleń VLOS MTOM 25 kg i BVLOS

Cena szkolenia

Zapytaj o ofertę – gwarantujemy że będzie najlepsza w Polsce

bvlos, uavo, szkolenie na drony, najtańsze szkolenie na drony, lepsi niż inne osrodki,

……………………………………………………………………………………………………………

Certyfikat

 • Certyfikat ukończenia kursu / dokument do wydania Świadectwa Kwalifikacji UAVO

UAVO VLOS prawo jazdy na drona szkolenie na drony BVLOS, kurs na drona, uprawnienia na drona, vlos, licencja na drona, drony, kurs dron, kurs na drona cena, kurs na operatora drona, kurs operatora drona, licencja na drona cena, uavo, kurs latania dronem, licencja dron, operator drona, szkolenie na drona, prawo jazdy na drona, świadectwo kwalifikacji dron, vlos cena, ile kosztuje licencja na drona, kurs vlos, operator drona kurs, pozwolenie na drona, prawo jazdy na drona, świadectwo kwalifikacji uavo, tanie szkolenie uavo ponieważ mamy niskie koszty, dobrze szkolimy ponieważ mamy doświadczenie, wysoka zdawalność ponieważ dobrze szkolimy, kurs indywidualny, kurs na drony online, egzamin online

Wytyczne dotyczące oględzin bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania lotów BVLOS

Z uwagi na niezbędny wymóg uzyskania zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie lotów BVLOS odbywających się poza wydzieloną do tego typu lotów strefą, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na proces oględzin bezzałogowego statku powietrznego.

Obowiązkowe wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego, mającego wykonywać loty BVLOS zostało szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1993 i Dz. U. z 2018 r. poz. 1041) zwane dalej rozporządzeniem „wyłączającym”.

Uzyskiwanie zgody na wykonywanie lotów operacyjnych, specjalistycznych, szkoleniowych i automatycznych – wymagania dotyczące bezzałogowych statków powietrznych:

Wydanie zgody, o której mowa wyżej, jest uzależnione między innymi od właściwego wyposażenia BSP:

a) w przypadku bezzałogowego statku powietrznego będącego samolotem, powinien on być wyposażony w światło:

• zielone świecące światłem ciągłym, umieszczone na prawym skrzydle, widoczne nad i pod płaszczyzną poziomą skrzydła,

• czerwone świecące światłem ciągłym, umieszczone na lewym skrzydle, widoczne nad i pod płaszczyzną poziomą skrzydła,

• białe, błyskowe, umieszczone na szczycie statecznika pionowego lub – w przypadku jego braku – na górnej powierzchni kadłuba w sposób zapewniający dookólną emisję światła,

b) w przypadku bezzałogowego statku powietrznego będącego wielowirnikowcem, śmigłowcem albo aerostatem powinien on być wyposażony w światło białe, błyskowe, umieszczone na górnej powierzchni kadłuba w sposób zapewniający dookólną emisję światła;

c) każdy BSP używany w operacjach BVLOS powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zamontowane na jego pokładzie lub będące jego wyposażeniem naziemnym, umożliwiające:

• zachowanie założonych parametrów lotu,

• bieżące monitorowanie parametrów lotu, w tym określenie: tor lotu, prędkości lotu, wysokości lotu za pomocą wysokościomierza barometrycznego, stopnia naładowania akumulatorów zasilających lub stopnia zużycia paliwa, jakości i mocy sygnału łączności pomiędzy bezzałogowym statkiem powietrznym a stacją zdalnego sterowania;

• lokalizację podstawową – określenie bieżącego położenia, prędkości, wysokości i kierunku lotu bezzałogowego statku powietrznego celem przekazania tych danych do instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub telefonicznie na żądanie organu ATS, • lokalizację awaryjną – określenie przez operatora bieżącego położenia bezzałogowego statku powietrznego w przypadku bezpowrotnej utraty możliwości sterowania tym statkiem lub występowania przerw w łączności pomiędzy stacją zdalnego sterowania bezzałogowego statku powietrznego a tym statkiem, • automatyczne wykonanie procedury awaryjnej, w tym: zakończenie lotu przez lądowanie awaryjne, albo kontynuowanie lotu po zaprogramowanej przed lotem trasie, albo dolot do zaprogramowanego przed lotem miejsca,

• rejestrowanie parametrów lotu od momentu uruchomienia systemu sterowania bezzałogowego statku powietrznego do momentu wyłączenia tego systemu;

d) BSP powinien również być wyposażony w kamerę pozwalającą na obserwację otoczenia bezzałogowego statku powietrznego w celu zmniejszenia ryzyka kolizji z innym statkiem powietrznym lub przeszkodą.

e) znaki rejestrowe naniesione na konstrukcję BSP.