Świadectwo UAVO informacje:

 • świadectwo UAVO jest wydawane bezterminowo, uprawnienie UAVO jest ważne 5 lat,
 • świadectwo określa uprawnienia do lotów VLOS (w zasięgu wzroku) lub BVLOS (poza zasięgiem wzroku np FPV)
 • świadectwo określa rodzaj oraz wagę statku: samolot (S), śmigłowiec (H), wielowirnikowiec (MR), sterowiec (AS), inny statek (O); kategorie wagowe to: do 5 kg, 5 – 25kg
 • egzaminy teoretyczny i praktyczny składany jest przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej i ma charakter państwowy.

Jak wygląda komplet dokumentów na egzamin?

 1. Przesłanie danych do protokołów na adres info@aspoland.com oraz wypełnienie formularza zgłoszenia na egzamin
  1. kategoria wagowa na jakiej będziesz przystępował/ła do egzaminu
  2. informacje czy dron będzie własny czy wynajęty od nas – proszę pamiętać ze wynajęcie drona na egzamin jest odpłatne, szczegóły znajdziesz w cenniku
 2. wypełniony wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (wydrukowany przynosimy ze sobą na egzamin)
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 4. potwierdzenie wykonania opłat do ULC (potwierdzenie proszę załączyć do formularza wpisu na egzamin, wydruki konieczne trzeba przedstawić egzaminatorowi w dniu egzaminu)

UWAGA, ww informacje muszą być przesłane najpóźniej na tydzień przed datą egzaminu – warunkuje to wpisanie na listę.
Jak wygląda komplet dokumentów które wysyłasz do ULC po zdaniu egzaminu?

 1. wypełniony wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji
 2. protokół zdania egzaminu teoretycznego
 3. protokół zdania egzaminu praktycznego
 4. potwierdzenia wykonania opłat
 5. kopia orzeczenia lekarskiego

Dokumenty wysyłamy do Urzędu lotnictwa Cywilnego listem poleconym

Opłaty do Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

numer konta:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Opłaty wnosimy jednym przelewem:

Kwota 207 PLN
z opisem czego dotyczą

 • egzamin teoretyczny na świadectwo kwalifikacji
 • egzamin praktyczny na świadectwo kwalifikacji
 • pierwsze wydanie świadectwa UAVO

Ubezpieczenie OC:

Możesz je wykupić tu: http://finansowachata.pl

Badania lotniczo lekarskie do świadectwa kwalifikacji (czasem nazywane niepoprawienie badaniami 4 klasy)

W Warszawie można je zrobić np tu: http://www.badanialotniczolekarskie.pl

Lista lekarzy orzeczników ULC: http://www.ulc.gov.pl/pl/drony/4003-swiadectwa-kwalifikacji-egzaminy

Wniosek o wydanie świadectwa

Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji możesz pobrać tu: http://www.ulc.gov.pl/pl/drony/4003-swiadectwa-kwalifikacji-egzaminy