Orzeczenie lotniczo lekarskie nie jest wymagane do szkolenia UAVO VLOS MTOM < 5 kg