Ośrodek Szkolenia Lotniczego prowadzi szkolenia zgodnie z zezwoleniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wszystkie uprawnienia UAVO:

 • VLOS (Visual Line of Sight)
 • BVLOS (Beyond Visual Line of Sight)
 • INS (Instruktorskie)

Szkolenia UAVO VLOS/BVLOS prowadzimy indywidualnie, weekendowo i online/e-learning

Szkolenie może być prowadzone następujące kategorie bezzałogowych statków powietrznych:

 • samolot bezzałogowy (A)
 • śmigłowiec bezzałogowy (H)
 • sterowiec bezzałogowy (AS)
 • wielowirnikowiec bezzałogowy (MR)
 • inny bezzałogowy statek powietrzny (O)

oraz w kategoriach wagowych:

 • do 5 kg
 • od 5 do 25 kg

Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone są w Warszawie i na lotnisku Ketrzyn/Wilamowo na Mazurach.

 • podstawy meteorologii
 • budowa bezzałogowego statku powietrznego
 • podstawy prawa lotniczego
 • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
 • zasady wykonywania lotów

Szkolenie praktyczne

 • konfiguracja bezzałogowego statku powietrznego
 • budowa i elementy składowe, konfiguracja aparatury zdalnego sterowania
 • szkolenie na symulatorach – symulatory udostępniamy kursantom do użycia w domu
 • przygotowanie bezzałogowego statku powietrznego do lotu
 • ocena warunków meteorologicznych
 • wzrokowa ocena stanu technicznego statku powietrznego
 • sprawdzenie układów statku powietrznego
 • nauka lotu poziomego i manewrowania statkiem powietrznym
 • nauka startów
 • nauka lądowań
 • nauka celności lądowania
 • procedury awaryjne
 • ćwiczenia lotu wymagane na egzaminie

Szkolenie praktyczne odbywa się na naszych statkach powietrznych w kategorii do 25 kg MTOM. Szkolenie praktyczne składa się z zajęć wykonywanych na symulatorach oraz z zajęć w locie.

Świadectwo kwalifikacji operatorów dronów, uprawniające do wykorzystywania bezzałogowców w celach innych niż loty sportowe i rekreacyjne. Wszystkie loty związane ze świadczeniem usług (fotografia i nagrania wideo z powietrza, fotogrametria, mapowanie terenu, pomiary wykonywane z pokładu drona czy wszelkiego rodzaju monitoring obiektów z powietrza) wymagają posiadania świadectwa kwalifikacji UAVO.  Loty „inne niż sportowe i rekreacyjne”, to prawie każdy lot o charakterze “komercyjnym”.

Ze świadectwem kwalifikacji UAVO wolno Ci znacznie więcej.

Close Menu