Cennik Akademii i Warsztatów             Kalendarz szkoleń             Cennik szkoleń           Formularz zapisu


Ośrodek Szkolenia Lotniczego prowadzi szkolenia zgodnie z zezwoleniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wszystkie uprawnienia UAVO:

 • VLOS (Visual Line of Sight)
 • BVLOS (Beyond Visual Line of Sight)
 • INS (Instruktorskie)

Szkolenia UAVO VLOS/BVLOS prowadzimy  indywidualnie, weekendowo i online/e-learning

Szkolenie może być prowadzone następujące kategorie bezzałogowych statków powietrznych:

 • samolot bezzałogowy (A)
 • śmigłowiec bezzałogowy (H)
 • sterowiec bezzałogowy (AS)
 • wielowirnikowiec bezzałogowy (MR)
 • inny bezzałogowy statek powietrzny (O)

oraz w kategoriach wagowych:

 • do 5 kg
 • od 5 do 25 kg

Szkolenia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone są:

Szkolenie teoretyczne:

 • podstawy meteorologii
 • budowa bezzałogowego statku powietrznego
 • podstawy prawa lotniczego
 • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
 • zasady wykonywania lotów

Szkolenie praktyczne

 •  konfiguracja bezzałogowego statku powietrznego
 •  budowa i elementy składowe, konfiguracja aparatury zdalnego sterowania
 •  szkolenie na symulatorach
 •  przygotowanie bezzałogowego statku powietrznego do lotu
 •  ocena warunków meteorologicznych
 •  wzrokowa ocena stanu technicznego statku powietrznego
 •  sprawdzenie układów statku powietrznego
 • nauka lotu poziomego i manewrowania statkiem powietrznym
 • nauka startów
 • nauka lądowań
 • nauka celności lądowania
 • procedury awaryjne
 • ćwiczenia lotu wymagane na egzaminie

Szkolenie praktyczne odbywa sie na naszych statkach powietrznych w kategorii do 25 kg MTOM. Szkolenie praktyczne składa się z zajęć wykonywanych na symulatorach oraz z zajęć w locie.

Świadectwo kwalifikacji operatorów dronów, uprawniające do ich wykorzystywania w celach  innych niż loty sportowe i rekreacyjne.  Wszystkie loty komercyjne związane ze świadczeniem usług (fotografia i nagrania wideo z powietrza, fotogrametria, mapowanie terenu, pomiary wykonywane z pokładu drona czy wszelkiego rodzaju monitoring obiektów z powietrza) wymagają posiadania świadectwa kwalifikacji UAVO. Co istotne: „komercyjny” nie oznacza „za pieniądze”. Komercyjne wykorzystanie to również przekazanie materiału za darmo firmie, która użyje go do własnych celów np. reklamowych. Rozporządzenie mówi o lotach „innych niż sportowe i rekreacyjne”, a pod to można podciągnąć dosłownie każdy lot o charakterze komercyjnym.

Close Menu