Szkolenie pilota drona zgodne z nowymi przepisami EU w kategorii szczególnej do uprawnień kategorii szczególnej NSTS-01<4 kg – szkolenie zawodowe do lotów w zasięgu wzroku i FPV do 500 m (VLOS)

Uprawnienie jest ważne w całej EU oraz daje ci możliwość legalnego latania:

 • nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota.
 • dronami, które nie posiadają nadanej klasy. Czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń.

oraz

 • Będziesz mógł wystąpić o zgodę prezesa ULC lub o certyfikat LUC w przypadku gdy potrzebujesz latać poza ramy scenariuszy standardowych, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.

Kategoria „szczególna” (SPECIFIC) – operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą” (OPEN).

Relacja z IV Konferencji o BSP - Warszawa, 30.03.2017r. - Świat Dronów

Nasze programy szkoleniowe oparliśmy na wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, doświadczeniu i wieloletniej praktyce zdobytych podczas pracy z systemami bezzałogowymi. Dbamy aby każda szkoląca się osoba mogła, w sposób komfortowy i dopasowany do potrzeb opanować cały program ponieważ podchodzimy indywidualne, rzetelne i elastycznie do każdego naszego kursanta. Od 19 lat otrzymujemy zaufanie klientów w różnych dziedzinach pracy dydaktycznej.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik będzie:

 • potrafił bezpiecznie wykonywać i planować loty BSP w zasięgu wzroku
 • potrafił czytać mapy lotnicze niezbędne w bezpiecznym planowaniu lotu BSP
 • znał zasady wykonywania lotów w każdym miejscu przestrzeni powietrznej
 • znał procedury i dokumenty niezbędne do wykonania lotów w miejscach ich wymagających
 • znał prawo lotnicze w zakresie lotów i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
 • znał zasady eksploatacji i budowę BSP

Czas trwania

3 – 4 dni lub indywidualnie uzgodniony harmonogram

Kategorie bezzałogowego statku powietrznego

 • wszystkie bezzałogowe statki powietrzne – oznaczenie: UAV.
 • wielowirnikowiec bezzałogowy: UAV(MR)
 • samolot bezzałogowy: UAV(A)
 • śmigłowiec bezzałogowy: UAV(H)
 • sterowiec bezzałogowy: UAV(AS)
 • masa startowa MTOM < 4 kg
 • masa startowa MTOM < 25 kg

Tryb szkolenia

 • online – wideo wykłady (rekomendowane)
 • stacjonarnie / grupowo
 • indywidualnie

Miejsce i organizacja szkolenia

 • online – wideo konferencja (rekomendowane)
 • sala szkoleniowa w ośrodku w Warszawie (bez organizacji posiłku)
 • sala szkoleniowa klimatycznym hotelu Stalowa 52 (możliwość pełnego cateringu)
 • dowolne miejsce uzgodnione z zamawiającym oraz szkolenie zamknięte – gdzie terminy, koszt uczestnictwa oraz program są uzgadniane indywidualnie z kandydatem
 • egzamin teoretyczny ONLINE bezpośrednio po szkoleniu/umówiony termin
 • zajęcia na symulatorze lotu – czas bez ograniczeń, symulator wypożyczamy do użytku w domu kandydata (kaucja)
 • praktyka i egzamin praktyczny – lokalizacje w zakładce Lotniska/Lądowiska lub dowolnie umówione miejsce spełniające warunki do nauki/egzaminu/latania

Wymagania wstępne

 • zarejestruj się na stronie drony.ulc.gov.pl, utwórz profil PILOTA i uzyskaj nr PILOTA – polecane abyś zrobił quiz do kategorii A1 i A3
 • zdolność do czynności cywilno prawnych

Wstępny/proponowany harmonogram (dokładny harmonogram ustalany jest na pierwszych zajęciach)

 • 1 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • 2 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • 3 dzień, godz. 10.00 – 15.00
 • Lub inne, ustalone z uczestnikami

……………………………………………………………………………………………………………

Program szkolenia

Część teoretyczna szkolenia:

 1. Przepisy lotnicze,  
 2. Ograniczenia możliwości człowieka, 
 3. Procedury operacyjne, 
 4. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu, 
 5. Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 6. Meteorologia, 
 7. Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 8. Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi. 

Część praktyczna szkolenia: (zajęcia indywidualne, warunki meteo – opad 0 mm, wiatr < 6 m/s, temperatura akceptowalna)

 1. Praktyka naziemna – MOP, przygotowanie drona, czynności po ukończeniu lotu;
 2. Wykonywanie startu i lądowania;
 3. Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
 4. Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
 5. Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

Cena obejmuje

 • Materiały szkoleniowe
 • Kompleksową pomoc instruktorów
 • Konsultacje dodatkowe i pomoc w czasie szkolenia
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny
 • Konsultacje i pomoc po szkolenia
 • Certyfikat kompetencji pilota BSP ważny w całej EU
 • Za egzamin zdawany w naszym ośrodku nie pobieramy dodatkowych opłat

Cena szkolenia

cena, kurs na operatora drona, kurs operatora drona, licencja na drona cena, uavo, kurs latania dronem, licencja dron, operator drona, szkolenie na drona, prawo jazdy na drona, świadectwo kwalifikacji dron, vlos cena, ile kosztuje licencja na drona, kurs vlos, operator drona kurs, pozwolenie na drona, prawo jazdy na drona, świadectwo kwalifikacji uavo, tanie szkolenie uavo ponieważ mamy niskie koszty, dobrze szkolimy ponieważ mamy doświadczenie, wysoka zdawalność ponieważ dobrze szkolimy, kurs indywidualny, kurs na drony online, egzamin online