Szkolenie przeznaczone dla osób które chcą nauczyć się bezpiecznie pilotować drona lub samolot bezzałogowy oraz poznać zasady bezpiecznego wykonywania lotów ale nie potrzebują ponoszenia kosztów świadectwa kwalifikacji.

Rozumiemy że nie każdy potrzebuje państwowego świadectwa kwalifikacji i wystarcza mu umiejętności oraz znajomość zasad bezpiecznego wykonywania lotów rekreacyjnych i sportowych. Obecnie obowiązujące prawo zezwala na latanie i wykonywania lotów rekreacyjnych i sportowych zgodnie z załącznikiem nr 6 rozporządzenia. Nasz autorski program oparliśmy na wieloletnim doświadczeniu w szkoleniach polotów dronów do państwowych uprawnień.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków – załącznik nr 6

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • potrafił bezpiecznie pilotować dorna w zasięgu wzroku lub FPV (google lub monitor)
 • znał zasady i prawo obowiązujące pilotów latających w celach rekreacji i sportu zgodnie z załącznikiem nr 6 rozporządzenia “dronowego”
 • potrafił rozpoznać miejsce w “przestrzeni powietrznej” oraz określić czy jest ona dla niego dostępna

Czas trwania:

 • nauka latania wielowirnikowcem – 3h (+ symulator 2h)
 • zaawansowana nauka latania wielowirnikowcem (tryb automatyczny + altitude hold ) – 5 h
 • nauka pilotowania samolotu bezzałogowego – minimum 5h (symulator 3h)
 • zasady wykonywania lotów – teoria, omówienie obowiązujących zasad – 3 h
 • loty FPV – 3h

Miejsce i organizacja szkolenia:

 • lokalizacje w zakładce Lotniska/Lądowiska lub dowolnie umówione miejsce spełniające warunki do nauki latania
 • sala szkoleniowa w ośrodku w Warszawie (bez organizacji posiłku)
 • online – wideo konferencja (rekomendowane)

W każdym momencie szkolenia uczestnik może zdecydować o kontynuowaniu szkolenia do państwowego Świadectwa Kwalifikacji personelu lotniczego UAVO na szkoleniu do lotów w zasięgu wzroku UAVO VLOS lub poza zasięgiem wzroku BVLOS

Cena szkolenia:

Cena podstawowego szkolenia to tylko 210 PLN