Lądowisko “Chata Trapera”
Lądowisko “Chata Trapera II” Lotnisko modelarskie “Chudoby” Lotnisko Ketrzyn