AUP – PLAN UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ / AIRSPACE USE PLAN

UUP – ZAKTUALIZOWANY PLAN UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ / UPDATED AIRSPACE USE PLAN

UWAGA !!! Wszystkie czasy podane w UTC (ZULU)

https://airspace.pansa.pl/