Pamiętajmy również o tym, że ludzie dostępni pod telefonami pomocniczymi nie są od uczenia nas przepisów, które obowiązują, a jedynie służą nam pomocą przy zgłaszaniu lotów.

Link do formularza oraz instrukcji

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Ośrodkiem Planowania Strategicznego ASM1, pracującego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.
Tel.: (+ 48 22) 574-57-23
Tel.: (+ 48 22) 574-57-24
Tel.: (+ 48 22) 574-57-25

W celu uzyskania informacji na temat wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych
Tel.: (+ 48 22) 574-57-15

Wypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego ASM1 na minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.
Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
faksu (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13,
maila: drony@pansa.pl,
poczty na adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego ASM1
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa