Europejskie przepisy dotyczące dronów – Kategoria otwarta