za ULC.GOV.PL:

drony_profesjonalne

loty_rekeracyjneZnowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, ma na celu przede wszystkim doprecyzowanie istniejących przepisów.

Nowe regulacje w sposób bardziej precyzyjny wyodrębniają statki powietrzne używane rekreacyjnie lub sportowo (modele latające) od bezzałogowych statków powietrznych używanych do innych celów np. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarobkowej. Różne zastosowania spowodowały bowiem konieczność zróżnicowania przepisów dla obu rodzajów „dronów”.

Osoby latające sportowo i rekreacyjnie będą zobowiązane do zachowania odległości poziomej nie mniejszej niż 100 metrów od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz 30 metrów od pojedynczych osób, pojazdów, obiektów budowlanych nie będących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora. Zapisy te nie będą miały zastosowania wyłącznie dla modeli latających o masie mniejszej niż 0,6 kg. Operatorzy dronów używanych w celach zarobkowych, posiadający świadectwo kwalifikacji (uzyskane po zdanym egzaminie) będą mogli latać w mieście z zachowaniem bezpiecznej odległości, w widocznej kamizelce oraz posiadając instrukcję operacyjną. Dron będzie musiał posiadać tabliczkę identyfikacyjną z nazwą właściciela oraz w przypadku lotów nocnych odpowiednie oświetlenie.

„Dokładamy wszelkich starań aby branża bezzałogowa mogła się w Polsce rozwijać. Staramy się likwidować bariery prawne poprzez nowelizację istniejących przepisów ale także opracowywanie nowych. Edukujemy użytkowników, uczestniczymy również w pracach międzynarodowych zespołów pracujących nad legislacją w zakresie dronów, gdzie dzielimy się naszymi doświadczeniami ale również zdobywamy nowe. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania dronów w Polsce. Mamy nadzieję, że tak pozostanie, a Polska będzie jednym ze światowych liderów lotnictwa bezzałogowego” – podkreśla pełniący obowiązki Prezesa ULC Piotr Samson.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował ulotkę informacyjną, która w przystępny sposób zwraca uwagę na podstawowe zasady latania dronami. Wszystkich zainteresowanych lataniem bezzałogowym zachęcamy do zapoznania się z naszą ulotką.

Strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Treść znowelizowanego rozporządzenia dostępna jest tutaj