SESAR – Single European Sky ATM Research

Program SESAR (Single European Sky ATM Research) stanowi technologiczny filar Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania ruchem lotniczym, pozwalającego zwiększyć przepustowość sieci ATM aby sprostać stale rosnącej ilości operacji lotniczych przy jednoczesnej poprawie wskaźników bezpieczeństwa. Zastosowanie nowoczesnych technologii i procedur pozwoli również na zredukowanie negatywnego wpływu lotnictwa na…

Co się stanie kiedy mały dron uderzy w skrzydło samolotu?

Testy zderzeń ptaków z samolotami były prowadzone od dziesięcioleci ale jakie uszkodzenia spowodowałoby zderzenie z dronem nie wiedzieliśmy … aż do teraz.   Naukowcy z instytutu badawczego University of Dayton niedawno nawiązali współpracę z Centrum Szkolenia i Certyfikacji UAS w Sinclair College National, aby ustalić, co może się stać z samolotem general aviation po zderzeniu…

Najlepiej dopasowane do Ciebie szkolenia w Polsce

Nie musisz już dopasowywać się do terminu szkolenia, skorzystaj z naszej oferty szkoleń indywidualnych Ekskluzywne szkolenie indywidualne: Szkolenia indywidualne u nas kosztują znacząco mniej niż szkolenia grupowe w innych Ośrodkach maksymalnie 2 osoby w grupie, 4 lata doświadczenia w szkoleniach UAVO – jeden z pierwszych ośrodków w Polsce szkolenie trwa max 3 dni (VLOS), 5 dni (BVLOS) – czas…

Komunikat w sprawie niestosowania przepisów „rozporządzenia SERA” w stosunku do bezzałogowych statków powietrznych.

W związku z zapytaniami środowiska lotniczego oraz po wnikliwej analizie rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. (tzw. SERA) ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006,…