Zmiany w zasadach wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych w strefach kontrolowanych lotnisk CTR po dniu 18 sierpnia 2016r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. tzw. SERA C (1)  (wejście w życie części przepisów 18 sierpnia 2016 r.) nakazuje, żeby loty bezzałogowych statków powietrznych w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) wykonywane były zgodnie z przepisami ruchu lotniczego SERA tj. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 923/2012 (2). Oznacza to, że od 18…

Details

Oficjalny komunikat w sprawie rozporządzeń dotyczących bezzałogowych statków powietrznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków został 19 kwietnia 2016 r. podpisany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a 12 lipca 2016 r. przez Ministra Obrony Narodowej. Podpisany przez MIB i MON projekt, zostanie skierowany do podpisu…

Details

Szkolenie UAVO VLOS + egzamin państwowy UAVO VLOS i BVLOS

3,4,5 sierpnia – szkolenie UAVO VLOS na lotnisku EPKE W związku ze zbliżająca sie zmianą zasad szkolenia pilotów UAVO to szkolenie będzie jedyne z ostatnich prowadzonych zgodnie z obowiązującym jeszcze zasadach. 4 – 6 sierpnia – egzamin państwowo do świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego UAVO VLOS i BVLOS (płatowce + wirnikowce) na lotnisku EPKE Na szkolenia…

Details