Szkolenie na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej – Szkolenia uzupełniające do wykonywania lotów w CTR zgodnie z przepisami ruchu lotniczego SERA

  Od 18 sierpnia br., loty bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeniach kontrolowanych CTR możliwe są wyłącznie po: • zapewnieniu dwustronnej łączności radiowej – wymagana wiedza oraz świadectwo operatora radiotelefonisty • złożeniu planu lotu • w przypadku niektórych CTR dodatkowo posiadania transpondera Aby umożliwić wszystkim pilotom UAV spełnienie powyższych wymagań zapraszamy na szkolenia uzupełniające wiedzę. Ramowy program…

Details