Szkolenie na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej – Szkolenia uzupełniające do wykonywania lotów w CTR zgodnie z przepisami ruchu lotniczego SERA

  Od 18 sierpnia br., loty bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeniach kontrolowanych CTR możliwe są wyłącznie po: • zapewnieniu dwustronnej łączności radiowej – wymagana wiedza oraz świadectwo operatora radiotelefonisty • złożeniu planu lotu • w przypadku niektórych CTR dodatkowo posiadania transpondera Aby umożliwić wszystkim pilotom UAV spełnienie powyższych wymagań zapraszamy na szkolenia uzupełniające wiedzę. Ramowy program…

Details

Zmiany w zasadach wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych w strefach kontrolowanych lotnisk CTR po dniu 18 sierpnia 2016r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. tzw. SERA C (1)  (wejście w życie części przepisów 18 sierpnia 2016 r.) nakazuje, żeby loty bezzałogowych statków powietrznych w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) wykonywane były zgodnie z przepisami ruchu lotniczego SERA tj. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 923/2012 (2). Oznacza to, że od 18…

Details