Komunikat w sprawie niestosowania przepisów „rozporządzenia SERA” w stosunku do bezzałogowych statków powietrznych.

W związku z zapytaniami środowiska lotniczego oraz po wnikliwej analizie rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. (tzw. SERA) ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006,…

Details

Halo, wieża? Chciałem zgłosić lot mojego drona – przyszłość naszych dronów wg Komisji Europejskiej

Źródło, Marcin Maj Drony o masie powyżej 250 gramów będą rejestrowane, a w przyszłości może istnieć system zarządzania ich ruchem, podobny do kontroli ruchu lotniczego. Komisja Europejska bardzo chce uregulować bezzałogowce, a to oznacza stworzenie nowych procedur dla przestrzeni powietrznej do 150 m od ziemi. Unia i drony, czyli co się dzieje? W czasie weekendu…

Details