Seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego

6 lutego w Instytucie Lotnictwa odbyło się seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego, którego organizatorem był Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Tematem spotkania, które zgromadziło niemal trzystu słuchaczy z całej Polski były nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych…

Details

Nowe przepisy dla UAV. Szkolenia VLOS MTOM 5 kg tanieją o około 300 PLN.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Rozporządzenie wejdzie w życie 31 stycznia 2019 r. określając nowe zasady wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/94/1?fbclid=IwAR2dUjMv_HWqPoItAX4MyJCaUmnF-nTfNLo_eWz4b4PS6cbhHhIc-6EVhEE